Aktualności

24 kwietnia 2019

W czasopiśmie Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019 nr 3 jako współautorzy opublikowaliśmy artykuł pt. „Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych”.
| streszczenie arykułu | treść artykułu |

1 marca 2019

Na konferencji naukowej "Telematyka Systemów Transportowych" TST 2019 prof. Gabriel Nowacki z Wojskowej Akademii Technicznej wygłosił w języku angielskim referat pt. "System monitorowania floty pojazdów i zarządzania personelem" (ang. The vehicle fleet monitoring and personnel management system). Znaczna część referatu była poświęcona prezentacji naszej aplikacji CarSpy jako modelowemu i sprawdzonemu w eksploatacji przykładowi takiej usługi.

08 – 11 stycznia 2019, Szczyrk ,,Orle Gniazdo”

Wzięliśmy udział w konferencji naukowej „Szkoła Logistyki”. Jako współautorzy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego wygłosilismy referat pt. "Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych", w którym na przykładzie aplikacji CarSpy wykazaliśmy podniesienie bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów w przypadku stosowania satelitarnego monitorowania pojazdów.

17 grudnia 2018

W konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie i Politechniką Opolską, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Model teoretyczny Systemu Monitorowania Pojazdów Przewożących Towary Niebezpieczne” w konkursie Opus 16, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

17 września 2018

W konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie i Politechniką Opolską, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Koncepcja systemu monitorowania floty pojazdów i zarządzania personelem” w konkursie Harmonia 10, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

23 lutego 2018

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie.

Współpraca jest prowadzona m.in. w formie: 1) wymiany doświadczeń; 2) wspólnego opracowywania dokumentów; 3) udostępniania materiałów informacyjnych z zasobów Stron, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) wzajemnych konsultacji i porad eksperckich; 5) sporządzania opinii, ekspertyz naukowo-technicznych, itp.; 6) organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych; 7) organizowania wspólnych staży i praktyk; 8) podejmowania działań celem wykorzystania wspólnego, dostępnego potencjału biznesowo-technologicznego.

Porozumienie podpisał Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

19 sierpnia 2017

Uruchomiliśmy bezpłatny serwis PicLocator™, pozwalający na określenie miejsca w którym zostało zrobione zdjęcie dowolnym smartfonem.

4 września 2015

Zmieniliśmy szatę graficzną strony firmowej. Testujemy nową wersję aplikacji CarSpy©.

2 stycznia 2015

Z niezależnych od nas przyczyn musieliśmy zmienić dostawcę usług telekomunikacyjnych. W związku z tym zmieniły się nasze dane kontaktowe. Nowe numery to: tel. 22 468 85 22 fax: 22 270 23 01. Przepraszamy za utrudnienia.

8 września 2014

Zintegrowaliśmy aplikację CarSpy© z usługą Google Street View - można wirtualnie oglądać lokalizację pojazdów na zdjęciach panoramicznych.

23 czerwca 2014

Naszym klientom, korzystającym z satelitarnego monitorowania pojazdów CarSpy©, udostępniliśmy wersję mobilną aplikacji dedykowaną dla smartfonów.

25 marca 2013

Wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Niektóre problemy poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego” w konkursie I Konkurs Programu Innowacje Społeczne, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

7 sierpnia 2012

Właśnie udostępniliśmy naszym Klientom, korzystającym z aplikacji CarSpy©, funkcję "Eco-Driving". Jest ona możliwa do wykorzystania tylko dla pojazdów wyposażonych w urządzenia lokalizacyjne L.110 z najnowszym oprogramowaniem. Funkcja "Eco-Driving" monitoruje styl jazdy i poprzez naszą aplikację CarSpy© powiadamia użytkownika o za dużych przyspieszeniach, gwałtownym hamowaniu i nadmiernej prędkości samochodu na zakrętach. Dzięki niej można zdalnie kontrolować, czy kierowca nie ma zbyt "twardej nogi", a więc np. czy z tego powodu auto nie spala za dużo paliwa i czy jeździ bezpiecznie.

20 czerwca 2012

Od dziś jesteśmy członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych - PPT ITS. W konsorcjum PPT ITS jest aktualnie 12 firm i instytucji, a wśród nich: Politechnika Warszawska, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Misją PPT ITS jest promowanie w Polsce rozwiązań w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych poprzez propagowanie myśli technicznej, wyników ekspertyz i innowacyjnych rozwiązań. PPT ITS jest ogólnokrajowym podmiotem działającym na rzecz środowisk obecnych na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych. PPT ITS jest przedsięwzięciem zespołowym, dla którego przewidywany jest szeroki zakres współpracy z podmiotami zaangażowanymi w obsługę logistyczną przedsięwzięcia oraz współpracę merytoryczną, między innymi w zakresie: badań i pogłębionych analiz, tworzenia zaleceń i wytycznych dla przedmiotowej legislacji, organizacji konferencji, publikacji, w tym publikacji elektronicznych, szkoleń, doradztwa. Konsorcjum PPT ITS jest przede wszystkim partnerstwem wiedzy w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, jako środka poprawy funkcjonowania transportu, podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony środowiska i korzyści gospodarczych Polski.

30 kwietnia 2012

Wspólnie z Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach ścieżki programowej Innotech 2. edycja, projektu "Wybrane zagadnienia eksploatacji Kolei Podwyższonych Prędkości".

3 kwietnia 2012

Rozpoczęliśmy sponsorowanie satelitarnego monitorowania samochodu przewożącego zwierzęta dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

23 marca 2012

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejny etap na drodze dynamicznego rozwoju OM Poland. 23 marca 2012 r. nasza firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana ta ma charakter formalny. Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych OM Poland Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej Spółki cywilnej, zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

14 marca 2012

Z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w Konkursie Badań Stosowanych, projektu "Prototyp ekonomicznego, uniwersalnego pokładowego rejestratora zdarzeń - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych".

OM Poland Sp. z o.o.